Våra tjänster, detta kan vi hjälpa er med!


Bokföring

-Vad är avdragsgillt och vad är inte?
-Passar helårsmoms, kvartalmoms eller månadsmoms bäst för mitt företag?
-Hur stora är de sociala avgifterna för en 18-åring?

Lämna Din löpande bokföring till oss.
Oavsett hur stor del av bokföringsarbetet Du vill ha hjälp med
kan vi erbjuda snabb och prisvärd service, helt efter Dina specifika behov.


-Nytt företag?
Vi hjälper dig att komma igång med din nystartade verksamhet.
Du får ägna dig åt det du kan bäst.

Deklaration

-Många sömnlösa nätter med inkomstdeklarationen och skattedeklarationer t.ex momsdeklaration eller arbetsgivardeklaration?
-Alltid ute i sista minuten?

Med vår erfarenhet blir deklarationen korrekt upprättad och inlämnad i tid,
och du kan ägna din tid åt verksamheten.
Vi upprättar inkomstdeklarationer för såväl företag som privatpersoner
och ser till att de kommer in till skatteverket i tid.

Bokslut

-Varför göra bokslut?
Bokslutet eller årsredovisningen är en viktig del av bokföringsprocessen.
Här ställs hela årets intäkter och kostnader samman och granskas.


-Finns det utrymme för nyinvestering?
En korrekt redovisning är också till stor hjälp för beslut i Ditt företag.
Vi ser till att beslutsunderlagen är korrekta och kan ge Dig de svar Du behöver.

Till toppen av sidan